CZĘŚĆ 4

INNE WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE W WYŚCIGU

Przepisy Części 4 odnoszą się tylko do jachtów w wyścigu.

40 OSOBISTE ŚRODKI ASEKURACYJNE

Flaga Y wystawiona z pojedynczym sygnałem akustycznym przed lub wraz z sygnałem ostrzeżenia oznacza, że zawodnicy mają obowiązek ubrać osobiste środki asekuracyjne z wyjątkiem, gdy są w trakcie zmieniania lub dostosowywania swojego ubioru osobistego lub wyposażenia. Pianki i suche sztormiaki nie są osobistym wyposażeniem asekuracyjnym.