33 ZMIANA POŁOŻENIA NASTĘPNEGO BOKU TRASY

Komisja regatowa może zmienić bok trasy, który zaczyna się przy okrążanym znaku lub przy bramce, poprzez zmianę pozycji następnego znaku (lub linii mety) i zasygnalizowanie tego wszystkim jachtom zanim rozpoczną one żeglowanie na tym boku. Następny znak nie musi znajdować się w tym czasie na swej pozycji.

(a) Jeżeli kierunek boku trasy będzie zmieniony, sygnałem zmiany będzie wystawienie flagi C wraz z powtarzającym się sygnałem dźwiękowym oraz:

(1) podanie nowego kursu kompasowego, lub

(2) wystawienie zielonej trójkątnej flagi lub tablicy dla zmiany kierunku w prawo albo czerwonej prostokątnej flagi lub tablicy dla zmiany kierunku w lewo.

(b) Jeżeli długość następnego boku trasy będzie zmieniona, sygnałem zmiany będzie wystawienie flagi C wraz z powtarzającym się sygnałem dźwiękowym oraz pokazanie znaku "", jeżeli długość boku będzie zmniejszona lub znaku "+", jeżeli bok będzie zwiększony.

(c) Dla utrzymania konfiguracji trasy pozostałe boki mogą być zmienione bez dalszego sygnalizowania.