32 SKRÓCENIE LUB PRZERWANIE PO STARCIE

32.1 Po sygnale startu komisja regatowa może skrócić trasę (wystawiając flagę S z dwoma sygnałami dźwiękowymi) lub przerwać wyścig (wystawiając flagę N, flagi N nad H, lub N nad A z trzema sygnałami dźwiękowymi) z następujących powodów:

(a) błędu w procedurze startu;

(b) złych warunków atmosferycznych;

(c) niedostatecznej siły wiatru powodującej, iż ukończenie wyścigu przez jakikolwiek jacht w limicie czasu jest mało prawdopodobne;

(d) zaginięcia znaku lub gdy przesunął się on z pierwotnej pozycji;

(e) z jakiegokolwiek innego powodu bezpośrednio wpływającego na bezpieczeństwo lub dobre zasady współzawodnictwa;

lub może skrócić trasę tak, aby inne planowane wyścigi mogły być rozegrane. Jeżeli jednak jeden jacht przebył trasę i ukończył w limicie czasu, jeżeli taki został określony, komisja regatowa nie może przerwać wyścigu bez rozważenia konsekwencji takiej decyzji dla wszystkich jachtów w danym wyścigu lub w ich serii.

32.2 Jeżeli komisja regatowa zasygnalizuje skrócenie trasy(wystawiając flagę S wraz z dwoma sygnałami dźwiękowymi) linia mety musi znajdować się:

(a) przy okrążanym znaku - pomiędzy znakiem, a tyką niosącą flagę S;

(b) na linii, jaką jachty muszą przekroczyć przy końcu każdego okrążenia - ta właśnie linia;

(c) przy bramce - pomiędzy znakami bramki.

Skrócenie wyścigu musi być sygnalizowane przed tym zanim pierwszy jacht przekroczy linię mety.