62 ZADOŚĆUCZYNIENIE

62.1 Prośba o zadośćuczynienie lub decyzja komisji protestowej dotycząca rozpatrywania zadośćuczynienia musi być oparta na stwierdzeniu lub możliwości, że punkty jachtu w wyścigu lub w serii wyścigów zostały znacząco pogorszone nie z jego winy przez:

(a) niewłaściwe działanie lub brak działań komisji regatowej lub komisji protestowej lub organizatora, ale nie przez decyzję komisji protestowej, gdy jacht był stroną w rozpatrywaniu;

(b) obrażenia ciała lub fizyczne uszkodzenie sprzętu w wyniku działania jachtu naruszającego przepis Części 2 lub statku niebędącego w wyścigu, który miał obowiązek ustępowania;

(c) udzielanie pomocy (z wyłączeniem udzielania pomocy sobie lub własnej załodze) zgodnie z przepisem 1.1; lub

(d) jacht, na który nałożono karę zgodnie z przepisem 2 lub podjęto czynności dyscyplinarne zgodnie z przepisem 69.1(b).

62.2 Prośba o zadośćuczynienie musi być na piśmie i być dostarczona do biura regat przed upływem limitu czasu na składanie protestów lub dwóch godzin po incydencie; obowiązuje termin późniejszy. Komisja protestowa musi przedłużyć limit czasu, jeśli istnieją ku temu ważne powody. Czerwona flaga nie jest wymagana.