4 DECYZJA O UCZESTNICTWIE W WYŚCIGU

Każdy jacht jest indywidualnie odpowiedzialny za decyzję czypowinien wystartować, lub czy powinien kontynuować udział w wyścigu.