46 OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Na pokładzie jachtu musi znajdować się osoba odpowiedzialna mianowana przez osobę lub organizację, która zgłosiła jacht do regat. Patrz przepis 75.