47 OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAŁOGI I WYPOSAŻENIA

47.1 Jacht może korzystać jedynie z wyposażenia znajdującego się na pokładzie w momencie jego sygnału przygotowania.

47.2 Żadna osoba znajdująca się na pokładzie nie może samowolnie opuścić jacht z wyjątkiem, gdy następuje to z powodu choroby, zranienia lub dla udzielenia pomocy osobie lub statkowi w niebezpieczeństwie lub celem pływania. Osoba opuszczająca jacht w wyniku wypadku lub celem popływania musi powrócić na pokład zanim jacht rozpocznie kontynuowanie wyścigu.