48 SYGNAŁY MGŁOWE I ŚWIATŁA

Gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa, każdy jacht musi stosować sygnały mgłowe oraz nosić światła wymagane przez Międzynarodowe Przepisy Zapobiegania Zderzeniom na Morzu lub stosowne przepisy państwowe.