49 UMIEJSCOWIENIE ZAŁOGI

49.1 Zawodnikom nie wolno stosować innych urządzeń niż pasy do balastowania lub usztywnienia pod udami w celu wystawiania ich ciał na zewnątrz.

49.2 Gdy instrukcja żeglugi lub przepisy klasowe wymagają stosowania lin relingów, muszą one być naprężone i zawodnikom nie wolno umieszczać na zewnątrz nich żadnej części tułowia z wyjątkiem, gdy czynią to chwilowo dla wykonania koniecznego zadania. Na jachtach wyposażonych w wykonane z lin stalowych dolne i górne relingi, zawodnik siedzący na pokładzie twarzą na zewnątrz, z biodrami po wewnętrznej stronie dolnego relingu, może wychylić górną część ciała na zewnątrz górnej liny relingu.