81 WYŚCIGI PRZEŁOŻONE

Gdy wyścig został przełożony na inny termin, wszystkie jachty zgłoszone do pierwotnego wyścigu muszą być zawiadomione. Zależnie od decyzji komisji regatowej nowe zgłoszenia, spełniające wymagania zgłoszeń do wyścigu przełożonego, mogą być przez komisję regatową zaakceptowane.