CZĘŚĆ 5 PROTESTY, ZADOŚĆUCZYNIENIA, ROZPATRYWANIA, ZACHOWANIA NAGANNE, ODWOŁANIA

ROZDZIAŁ A PROTESTY; ZADOŚĆUCZYNIENIE; DZIAŁANIE WEDŁUG PRZEPISU 69

60 PRAWO DO PROTESTU; PRAWO DO PROŚBY O ZADOŚĆUCZYNIENIE LUB DO DZIAŁANIA WEDŁUG PRZEPISU 69

60.1 Jacht może:

(a) protestować inny jacht, jednakże nie za złamanie przepisu Części 2 chyba, że uczestniczył w nim lub widział incydent lub

(b) prosić o zadośćuczynienie.

60.2 Komisja regatowa może:

(a) protestować jacht, jednak nie w wyniku informacji zawartej w prośbie o zadośćuczynienie lub w nieważnym proteście lub raportu strony zainteresowanej innej niż reprezentanta swojego jachtu

(b) składać prośbę o zadośćuczynienie dla jachtu, lub

(c) zgłosić do komisji protestowej wniosek o podjęcie działania na podstawie przepisu 69.1(a). Jednakże, gdy komisja regatowa otrzymuje raport wymagany przez przepis 43.1(c) lub 78.3, musi protestować jacht.

60.3 Komisja protestowa może:

(a) protestować jacht, ale nie w wyniku informacji zawartej w prośbie o zadośćuczynienie lub w nieważnym proteście, lub raportu strony zainteresowanej innej niż reprezentanta swojego jachtu. Jednak może ona protestować jacht:

(1) gdy uzyska informację o incydencie z jego udziałem, który mógł spowodować obrażenia ciała lub poważne uszkodzenie sprzętu; lub

(2) gdy podczas rozpatrywania ważnego protestu dowiaduje się, że jacht chociaż niebędący stroną w rozpatrywaniu był zamieszany w tym incydencie i mógł złamać przepis;

(b) zarządzić rozpatrywanie w sprawie zadośćuczynienia; lub

(c) podjąć działania na podstawie przepisu 69.1(a).