1. DEL - OSNOVNA PRAVILA

1 VARNOST

1.1 Nudenje pomoči vsakomur, ki je v nevarnosti

Jadrnica oz. tekmovalec mora nuditi vso možno pomoč vsaki osebi ali plovilu, ki je v nevarnosti.

1.2 Reševalna oprema in osebni vzgonski pripomočki

Na jadrnici mora biti ustrezna reševalna oprema za vse vkrcane ljudi, en kos te opreme mora biti pripravljen za takojšnjo uporabo razen, če pravila njenega razreda predpisujejo drugače. Odgovornost vsakega tekmovalca je nošenje razmeram ustreznega osebnega vzgonskega pripomočka.