2 POŠTENO JADRANJE

Jadrnica in njen lastnik morata tekmovati skladno s priznanimi načeli športnega vedenja in poštene igre. Jadrnica je lahko kaznovana po tem pravilu le v primeru, če je nedvoumno ugotovljeno, da je kršila ta načela. Diskvalifikacija po tem pravilu se ne sme odšteti od končnega števila jadrničinih točk.