3 SPREJEM PRAVIL

Z udeležbo na regati, ki je vodena po teh jadralnih regatnih pravilih, vsak tekmovalec in lastnik jadrnice soglaša, da

(a) se bo podredil pravilom;

(b) bo sprejel skladno s temi pravili naložene kazni in druge tako določene postopke – podvržene pritožbi in preiskovalnemu postopku, zagotovljenima s pravili – kot dokončno odločitev v katerikoli zadevi, ki nastane v okviru teh pravil; in

(c) s spoštovanjem katerekoli takšne odločitve, ne bo izbral nobenega sodišča ali razsodišča.