12 Z ENAKIMI UZDAMI, BREZ PREKRIVANJA

Kadar sta jadrnici z enakimi uzdami in se ne prekrivata, se mora jadrnica, ki je neprekrita s krmo, izogibati jadrnici, ki je neprekrita s premcem.