ODDELEK B - SPLOŠNE OMEJITVE

14 IZOGIB DOTIKA

Jadrnica se mora izogniti dotika druge jadrnice, če je to možno izvesti. Jadrnica, ki ima prednost ali tista, ki ima pravico do prostora ali prostora oznake

(a) je dolžna manevrirati za izognitev dotika, kadar je očitno, da se druga jadrnica ne izogiba ali ne daje prostora ali prostora oznake, in

(b) sme biti kaznovana po tem pravilu samo, kadar nastane zaradi dotika materialna škoda ali telesna poškodba.