15 PRIDOBITEV PREDNOSTI

Kadar jadrnica pridobi prednost, mora v začetku dati drugi jadrnici prostor, da se ta lahko izogne, razen v primeru, ko je pridobila prednost zaradi manevrov druge jadrnice.