29 ODPOKLICI

29.1 Posamezni odpoklic

Kadar je ob jadrničinem štartnem signalu katerikoli del njenega trupa, posadke ali opreme na tekmovalni strani štartne linije ali se mora jadrnica podrediti pravilu 30.1, mora regatni odbor nemudoma izobesi zastavo X z enim zvočnim signalom. Ta zastava je izobešena, dokler se vse take jadrnice v celoti ne vrnejo na predštartno stran štartne linije ali enega njenih podaljškov in so s tem zadostile pravilu 30.1, če velja, vendar ne dlje kot štiri minute po štartnem signalu ali eno minuto pred naslednjim štartnim signalom, kar je prej. Kadar velja pravilo 30.3, to pravilo ne velja.

29.2 Splošni odpoklic

Kadar ob štartnem signalu regatni odbor ne more prepoznati jadrnic, ki so na tekmovalni strani štartne linije, ali tistih, za katere velja pravilo 30, ali pa je bila v štartnem postopku storjena napaka, lahko regatni odbor signalizira splošni odpoklic (izobesi zastavo prvi ponavljač z dvema zvočnima signaloma). Opozorilni signal za nov štart odpoklicanega razred mora biti dan eno minuto po spustitvi prvega ponavljača (en zvočni signal), in štarti za vse naslednje razrede morajo slediti novemu štartu.