30 KAZNI OB ŠTARTU

30.1 Pravilo zastave I

Če je bila izobešena zastava I in je v zadnji minuti pred njenim štartnim signalom katerikoli del jadrničinega trupa, posadke ali opreme na tekmovalni strani štartne linije ali enega njenih podaljškov, se mora ta jadrnica s tekmovalne strani vrniti na predštartno stran preko enega od podaljškov, preden bo štartala.

30.2 Pravilo zastave Z

Če je bila izobešena zastava Z, ne sme biti v zadnji minuti pred njenim štartnim signalom noben del jadrničinega trupa, posadke ali opreme znotraj trikotnika, ki ga omejujejo oba konca štartne linije in prva oznaka. Če jadrnica prekrši to pravilo in je prepoznana, dobi kazen brez zaslišanja, in sicer 20% kazenskega točkovanja, izračunanega po navodilih iz pravila 44.3(c). Kazen dobi tudi v primeru, če je za ta plov dan ponoven štart ali je plov ponovljen; kazni pa ne dobi, če je plov odložen ali razveljavljen pred štartnim signalom. Kadar je jadrnica podobno prepoznana v poskusu ponovnega štarta istega plova, mora dobiti dodatno kazen 20% kazenskega točkovanja.

30.3 Pravilo črne zastave

Če je bila izobešena črna zastava, ne sme biti v zadnji minuti pred njenim štartnim signalom noben del jadrničinega trupa, posadke ali opreme znotraj trikotnika, ki ga omejujejo oba konca štartne linije in prva oznaka. Če jadrnica prekrši to pravilo in je prepoznana, je diskvalificirana brez zaslišanja, četudi je za ta plov dan ponoven štart ali pa je plov ponovljen, ni pa diskvalificirana, če je plov odložen ali razveljavljen pred štartnim signalom. Če je signaliziran splošni odpoklic, ali pa je plov razveljavljen po štartnem signalu, mora regatni odbor vidno objaviti njeno številko na jadru pred naslednjim opozorilnim signalom za ta plov, in če je zanj dan ponoven štart ali je plov ponovljen, v njem ne sme jadrati. Če to naredi, se ji taka diskvalifikacija ne odšteje pri izračunu končnega števila točk za celo serijo.