44 KAZNI V ČASU INCIDENTA

44.1 Sprejemanje kazni

Jadrnica lahko sprejme kazen z dvema obratoma kadar je verjetno prekršila pravilo 2. dela kadar tekmuje ali kazen z enim obratom kadar je verjetno prekršila pravilo 31. Jadralna navodila lahko določijo uporabo kazenskega točkovanja ali kakšno drugo kazen. Vendar,

(a) kadar je jadrnica verjetno prekršila pravilo 2. dela in pravilo 31 v istem incidentu ji ni treba sprejeti kazni za kršitev pravila 31;

(b) če jadrnica s kršitvijo povzroči telesno poškodbo ali večjo materialno škodo ali pridobi pomembno prednost v plovu ali seriji, je zanjo kazen mora odstopiti.

44.2 Kazen z enim ali dvema obratoma

Ko se jadrnica kar najhitreje mogoče po incidentu popolnoma umakne drugim jadrnicam, sprejme kazen z enim ali dvema obratoma tako, da nemudoma izvede zahtevano število obratov v isti smeri, vsak obrat vključuje eno prečenje in eno kroženje. Ko jadrnica sprejme kazen pri ciljni liniji ali blizu nje, mora v celoti odjadrati na tekmovalno stran te linije preden konča.

44.3 Kazen z dodajanjem točk

(a) Jadrnica sprejme kazen z dodajanjem točk tako, da ob prvi sprejemljivi priložnosti po incidentu izobesi rumeno zastavo.

(b) Kadar jadrnica sprejme kazen z dodajanjem točk mora imeti rumeno zastavo izobešeno dokler ne konča in na ciljni liniji opozoriti regatni odbor nanjo. Hkrati mora tudi obvestiti regatni odbor katera je druga jadrnica, ki je bila vpletena v incident. Če je to neizvedljivo, mora to narediti ob prvi sprejemljivi priložnosti in znotraj časa za oddajo protestov.

(c) Ta jadrnica mora biti točkovana za mesto, ki bi ga dosegla brez te kazni, poslabšano za tolikšno število mest, kot je navedeno v jadralnih navodilih. Vendar ne sme dobiti slabših točk kot bi jih dobila za nekončanje plova. Kadar v jadralnih navodilih ni navedeno število mest, mora to število biti celo število (zaokroženo za 0,5 navzgor) najbliže 20% od števila prijavljenih jadrnic. Točke za druge jadrnice se ne smejo spremeniti; posledično lahko dve jadrnici dobita enako število točk.