43 TEKMOVALČEVA OBLAČILA IN OPREMA

43.1
(a) Tekmovalci ne smejo imeti oblečenih ali nositi oblačil ali opreme zato, da bi povečali svojo maso.

(b) Poleg tega tekmovalčeva oblačila in oprema ne smejo presegati mase 8 kg, brez hlač za trapez ali jermenja za noge ter oblačil (vštevši obutev), ki se nosijo od kolena navzdol. Pravila razreda ali jadralna navodila lahko predpisujejo manjšo ali večjo maso do 10 kilogramov. Pravila razredov lahko v to maso vključijo tudi obutev in druga oblačila, ki se nosijo od kolena navzdol. Jermenje za noge ali hlače za trapez morajo imeti pozitivni vzgon in njihova masa manjša od 2 kilogramov, z izjemo, da lahko pravila razreda določijo večjo maso do 4 kg. Masa se določa, kot je predpisano z dodatkom H.

(c) Nadzornik opreme ali merilec, ki je zadolžen za tehtanje oblačil in opreme, verjame, da je lahko tekmovalec prekršil pravilo 43.1(a) ali 43.1(b), mora o tem pisno poročati regatnemu odboru.

43.2 Pravilo 43.1(b) ne velja za jadrnice, ki morajo biti opremljene z varovalno ograjo.