42 POGON

42.1 Osnovno pravilo

Jadrnica mora tekmovati samo z izkoriščanjem vetra in vode za povečanje, ohranjanje ali zmanjšanje svoje hitrosti, z dovoljenimi izjemami po pravilu 42.3 ali 45. Njena posadka lahko prilagaja nastavitev njenih jader in trupa in izvaja druge mornarske veščine, vendar ne sme drugače premikati svojih teles za poganjanje jadrnice.

42.2 Nedovoljena dejanja

Brez omejitev uporabe pravila 42.1, so nedovoljena naslednja dejanja:

(a) pumpanje: ponavljajoče pahljanje s katerimkoli jadrom, bodisi z vlečenjem k sebi in popuščanjem jadra ali z na jadrnico vertikalnimi ali prečnimi premiki telesa;

(b) valjanje: ponavljajoče valjanje jadrnice, povzročeno z

(1) gibi telesa,

(2) ponavljajočim prilagajanjem jader ali premične kobilice, ali

(3) krmarjenjem;

(c) zaganjanje: nenaden pomik telesa naprej s hitro ustavitvijo;

(d) veslanje: silovito ponavljajoče premikanje krmila ali tako premikanje, ki poganja jadrnico naprej ali preprečuje, da bi se pomikala nazaj;

(e) ponavljajoča prečenja ali kroženja brez povezave s spremembami vetra ali taktičnimi potezami.

42.3 Izjeme

(a) Jadrnico se lahko zavalja za olajšanje krmarjenja.

(b) Posadka jadrnice sme premikati svoja telesa tako, da močno poudari valjanje, ki olajša krmarjenje jadrnice med prečenjem ali kroženjem, pod pogojem, da hitrost jadrnice takoj po končanem prečenju ali kroženju, ni večja od hitrosti jadrnice, če ne bi prečila ali krožila.

(c) Z izjemo stranice v veter, lahko posadka jadrnice, kadar je možna vožnja z valom (surfing; hitro pospeševanje po zavetrni strani vala) ali drsenje po vodi (planing), potegne škoto in uzdo, ki uravnava katerokoli jadro, da bi začela voziti z valom ali drseti po vodi, vendar samo po enkrat za vsak val ali sunek vetra.

(d) Kadar je jadrnica nad smerjo ostro proti vetru, bodisi da miruje ali pa se počasi pomika, sme veslati s krmilom, da se obrne v smer ostro proti vetru.

(e) Jadrnica sme zmanjšati hitrost s ponavljajočim premikanjem krmila.

(f) Za nudenje pomoči v primeru nevarnosti za osebo ali drugo plovilo se lahko uporabi katerikoli način pogona.

(g) Za osvoboditev, po nasedanju ali trčenju v drugo jadrnico ali objekt, lahko jadrnica uporabi silo posadk obeh jadrnic in katerokoli opremo, razen pogonskega motorja.

(h) Jadralna navodila lahko za navedene okoliščine dovolijo pogon jadrnice z uporabo motorja ali kakšne druge metode pod pogojem, da jadrnica ne pridobi pomembne prednosti v plovu.

Opomba: Tolmačenja pravila 42 so na razpolago na spletni strani ISAF (www.sailing.org) ali po pošti po zaprositvi.