41 ZUNANJA POMOČ

Jadrnica ne sme dobiti zunanje pomoči, razen

(a) pomoči za bolnega ali poškodovanega člana posadke;

(b) po trku, pomoči člana posadke druge jadrnice, da se lahko umakne;

(c) pomoči v obliki informacij, ki so prosto na razpolago vsem jadrnicam;

(d) prostovoljnih informacij od nezainteresiranega vira, ki je lahko druga jadrnica v istem plovu.