DODATEK H - TEHTANJE OBLAČIL IN OPREME

Glej jadralno regatno pravilo 43. Jadralna navodila ali predpisi nacionalnih zvez ne smejo spreminjati tega dodatka.

H1 Za tehtanje je treba vse kose oblačil in opreme razporediti na stojalo. Ko so se v vodi prepojili, je treba dopustiti, da voda nemoteno odteka z njih eno minuto, preden so stehtani. Stojalo mora biti narejeno tako, da kosi na njem visijo, kot bi viseli na obešalniku za obleko, zato da voda lahko nemoteno odteka. Žepi z luknjicami za odtekanje, ki se ne zapirajo, morajo biti prazni, tisti žepi ali kosi opreme, ki držijo vodo, pa morajo biti polni.

H2 Kadar zabeležena masa presega dopustno mejo, lahko tekmovalec prerazporedi kose na stojalu in kontrolor opreme ali merilec mora to ponovno namočiti in stehtati. Ta postopek se lahko ponovi še drugič, če je masa še vedno večja od dovoljene.

H3 Tekmovalec, ki nosi suho obleko, lahko izbere alternativne načine tehtanja.

(a) Suha obleka in kosi oblačil in opreme, ki se nosijo čez suho obleko, morajo biti stehtani, kot je opisano zgoraj.

(b) Oblačila, ki se nosijo pod suho obleko, morajo biti stehtana taka, kot se nosijo med tekmovanjem, brez odtekanja.

(c) Obe masi je treba sešteti.