34 MANJKAJOČA OZNAKA

Kadar je oznaka izginila ali se je premaknila s pravega mesta, mora regatni odbor, če je možno,

(a) vrniti oznako na njeno pravo mesto ali nadomestiti manjkajočo oznako z novo podobnega videza, ali

(b) nadomestiti s plovcem ali plovilom z izobešeno zastavo M in oddajati ponavljajoče zvočne signale.