33 SPREMEMBA NASLEDNJE STRANICE PROGE

Regatni odbor lahko spremeni stranico proge, ki se začenja pri oznaki za obračanje ali vratih tako, da spremeni pozicijo naslednje oznake (ali ciljne linije) in to signalizira vsem jadrnicam, preden zajadrajo na to stranico. Ni nujno, da je takrat nova oznaka že nameščena.

(a) Spremenjena smer stranice mora biti signalizirana z izobešeno zastavo C in ponavljajočimi zvočnimi signali in bodisi

(1) nova smer označena v stopinjah, ali

(2) z zeleno trikotno zastavo ali tablo za spremembo v desno ali z rdečo pravokotno zastavo ali tablo za spremembo v levo.

(b) Spremenjena dolžina stranice mora biti signalizirana z izobešeno zastavo C in ponavljajočimi zvočnimi signali in z ‘-’, če bo dolžina stranice skrajšana ali s ‘+’, če bo podaljšana.

(c) Naslednje stranice so lahko spremenjene brez nadaljnjega signaliziranja zaradi ohranitve konfiguracije proge.