32 SKRAJŠAVA ALI RAZVELJAVITEV PO ŠTARTU

32.1 Po štartnem signalu lahko regatni odbor skrajša progo (izobesi zastavo S z dvema zvočnima signaloma) ali razveljavi plov (izobesi zastavo N, ali N nad H, ali N nad A, s tremi zvočnimi signali), kot je ustrezno zaradi,

(a) napake v štartnem postopku,

(b) slabega vremena,

(c) pomanjkanja vetra, ker ni verjetno, da bo katera od jadrnic končala v predpisanem času,

(d) oznake, ki je izginila ali se je premaknila s prave pozicije, ali

(e) kakršnegakoli drugega razloga, ki neposredno vpliva na varnost ali poštenost tekmovanja,

ali lahko skrajša progo, da bi omogočil izpeljavo naslednjih plovov po razporedu. Vendar po tem, ko je vsaj ena jadrnica že prejadrala progo in končala v morebitnem predpisanem času, regatni odbor ne sme razveljaviti plova brez upoštevanja posledic za vse jadrnice v plovu ali seriji.

32.2 Če regatni odbor da signal za skrajšano progo (izobesi zastavo S z dvema zvočnima signaloma), je ciljna linija pri:

(a) oznaki za obračanje, in sicer med oznako in kopjem z zastavo S;

(b) liniji, ki jo morajo jadrnice prečkati na koncu vsakega kroga, in sicer ta linija;

(c) vratih, med oznakama vrat.