46 POOBLAŠČENA OSEBA

Na jadrnici mora biti vkrcana pooblaščena oseba, ki jo je določil/a član ali organizacija, ki je prijavil/a jadrnico. Glej pravilo 75.