6. DEL - PRIJAVA IN USTREZNOST

75 PRIJAVA NA REGATO

75.1 Jadrnica se lahko prijavi na regato, če ustreza predpisom organizatorja regate. Prijaviti jo mora

(a) član kluba ali druge organizacije, ki je včlanjen/a v nacionalno zvezo, članico ISAF,

(b) tak klub ali organizacija, ali

(c) član nacionalne zveze, članice ISAF.

75.2 Tekmovalci morajo izpolnjevati pogoje iz ISAF Predpisa 19, Kodeks primernosti.