76 IZLOČITEV JADRNIC ALI TEKMOVALCEV

76.1 Organizator ali regatni odbor lahko prijavo jadrnice zavrne ali ji prijavo odpove, ali pa izključi tekmovalca, kar je podvrženo pravilu 76.2, a le če to stori pred štartom prvega plova in navede razloge za tako dejanje. Vendar organizator ali regatni odbor ne sme zavrniti prijave jadrnice ali ji prijave odpovedati ali izločiti tekmovalca zaradi oglaševanja, pod pogojem, da jadrnica ali tekmovalec zadostita predpisom iz ISAF Predpisa 20, Oglaševalski kodeks.

76.2 Na svetovnih in kontinentalnih prvenstvih ne sme biti zavrnjena ali odpovedana nobena prijava znotraj predpisanih kvot, ne da bi to prej odobrila pristojna mednarodna zveza razreda (ali Regatni svet za potovalno - tekmovalne jadrnice /Offshore Racing Council) ali ISAF.