77 IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE NA JADRIH

Jadrnica mora zadostiti predpisom iz Dodatka G, ki urejajo oznake razreda, črke nacionalnosti in številke na jadrih.