78 SKLADNOST PRAVILOM RAZREDA; CERTIFIKATI

78.1 Lastnik jadrnice, oziroma kdor je zadolžen zanjo, mora poskrbeti, da jadrnica ohrani skladnost pravilom svojega razreda in da njen morebitni certifikat o meritvah ali ratingu ostaja veljaven.

78.2 Kadar pravilo predpisuje, da mora jadrnica pred začetkom tekmovanja pokazati certifikat, a ga ne pokaže, lahko jadrnica tekmuje pod pogojem, da prejme regatni odbor od odgovorne osebe podpisano izjavo, da obstaja veljaven certifikat, ki ga bo regatni odbor dobil pred koncem prireditve. Če certifikata ne prejme pravočasno, je jadrnica diskvalificirana v vseh plovih na tej prireditvi.

78.3 Kadar nadzornik opreme ali merilec na prireditvi ugotovi, da jadrnica ali osebna oprema ni skladna pravilom svojega razreda, mora o zadevi pisno poročati regatnemu odboru.