79 KLASIFIKACIJA

Kadar obvestilo o regati ali pravila razreda navajajo, da morajo posamezni ali vsi tekmovalci zadostiti klasifikacijskim zahtevam, se mora klasifikacija izvesti, kot je opisano v ISAF Predpisu 22, Klasifikacijski kodeks jadralcev.