52 ČLOVEŠKO DELO

Jadrničine fiksne vrvi, premične vrvi, drogovi ter premična oprema na palubi in trupu se smejo prilagajati in upravljati samo s človeškim delom.