53 TRENJE

Jadrnica ne sme odvreči ali spustiti snovi, kot npr.: polimer, niti imeti posebno obdelanih površin, kar bi lahko izboljšalo lastnosti pretoka vode v mejnem sloju.