54 PRITRDITEV SPREDNJIH PRIPON IN SPREDNJIH ROGLJEV SPREDNJIH JADER

Sprednje pripone in sprednji roglji sprednjih jader, razen špinakerjevih vmesnih jader kadar jadrnica ne jadra ostro proti vetru, morajo biti pritrjeni približno v središčni liniji jadrnice.