5. DEL - PROTESTI, NADOMESTILO, ZASLIŠANJE, NEPRIMERNO VEDENJE IN PRITOŽBE

ODDELEK A - PROTESTI; NADOMESTILO; POSTOPKI V PRAVILU 69

60 PRAVICA PROTESTA; PRAVICA ZAHTEVATI NADOMESTILO ALI POSTOPKI V PRAVILU 69

60.1 Jadrnica lahko

(a) protestira proti drugi jadrnici, vendar ne za domnevno kršitev pravila 2. dela razen, če je sama vpletena v ta incident ali ga je videla; ali

(b) zahteva nadomestilo.

60.2 Regatni odbor lahko

(a) protestira proti jadrnici, vendar ne na podlagi informacije iz zahtevka za nadomestilo ali iz neveljavnega protesta ali poročila zainteresirane stranke razen predstavnika jadrnice same;

(b) zahteva nadomestilo za jadrnico; ali

(c) poda poročilo protestnemu odboru, v katerem zaprosi za postopek po pravilu 69.1(a).

Kadar dobi regatni odbor poročilo po pravilu 43.1(c) ali 78.3 mora protestirati proti jadrnici.

60.3 Protestni odbor lahko

(a) protestira proti jadrnici, vendar ne na podlagi informacije iz zahtevka za nadomestilo ali iz neveljavnega protesta ali poročila zainteresirane stranke razen predstavnika jadrnice same. Vendar lahko protestira proti jadrnici, če

(1) izve za incident, v katerega je bila vpletena, kjer je posledično lahko nastala telesna poškodba ali večja materialna škoda, ali

(2) med zaslišanjem veljavnega protesta izve, da je bila jadrnica, čeprav ni stranka v zaslišanju, vpletena v incident in je lahko prekršila pravilo;

(b) skliče zaslišanje za preučitev nadomestila; ali

(c) postopa po pravilu 69.1(a).