61 ZAHTEVE PROTESTA

61.1 Obveščanje protestirane jadrnice

(a) Protestirajoča jadrnica mora ob prvi sprejemljivi priložnosti obvestiti o tem protestirano jadrnico. Kadar protestira zaradi incidenta na regatnem polju, v katerega je sama vpletena ali pa ga je videla, mora ob prvi za vse sprejemljivi priložnosti klicati ‘Protest!’ in očitno izobesiti rdečo zastavo. Jadrnica mora imeti to zastavo izobešeno dokler tekmuje. Vendar, če

(1) je protestirana jadrnica zunaj dosega klica, protestirajoči jadrnici ni potrebno klicati, temveč mora protestirano jadrnico obvestiti ob prvi sprejemljivi priložnosti;

(2) je dolžina trupa protestirajoče jadrnice krajša od 6 metrov, ji ni potrebno izobesiti rdeče zastave

(3) je posledica incidenta vpletenima jadrnicama očitna materialna škoda ali telesna poškodba, in ena od njiju namerava protestirati, zahteve tega pravila zanjo ne veljajo, drugo jadrnico mora poskušati obvestiti v času po pravilu 61.3.

(b) Regatni odbor ali protestni odbor, ki namerava protestirati proti jadrnici, jo mora obvestiti kakor hitro je sprejemljivo možno. Vendar, če je protest posledica incidenta, ki ga je odbor opazil na regatnem polju, mora jadrnico obvestiti po plovu v času po pravilu 61.3.

(c) Če se protestni odbor odloči protestirati proti jadrnici po pravilu 60.3(a)(2), jo mora o tem obvestiti kakor hitro je sprejemljivo možno, končati tekoče zaslišanje, in nadaljevati po pravilih 61.2 in 63 in skupaj zaslišati oba protesta.

61.2 Vsebina protesta

Protest mora biti v pisni obliki in v njem morajo biti navedeni

(a) protestirajoča jadrnica in protestirana jadrnica;

(b) incident, vštevši kje in kdaj se je zgodil;

(c) vsa pravila katera so bila ; po mnenju protestirajoče jadrnice kršena, in

(d) ime predstavnika protestirajoče jadrnice.

Vendar, če je zadoščeno zahtevi (b), se zahtevi (a) lahko zadosti kadarkoli pred zaslišanjem, zahtevama (c) in (d) se lahko izpolni med zaslišanjem.

61.3 Čas za oddajo protestov

Protest jadrnice, ali regatnega odbora ali protestnega odbora zaradi incidenta, ki ga je odbor opazil na regatnem polju, mora biti oddan v regatni pisarni znotraj v jadralnih navodilih navedenega časa za oddajo protestov. Če ta ni naveden, traja čas za oddajo protestov dve uri od trenutka, ko je zadnja jadrnica v plovu končala. Drugi protesti regatnega ali protestnega odbora morajo biti dostavljeni regatni pisarni znotraj dveh ur od trenutka pridobitve informacije. Protestni odbor mora podaljšati ta čas, če so za to upravičeni razlogi.