62 NADOMESTILO

62.1 Zahtevek nadomestila ali sklepa protestnega odbora za preučitev nadomestila, mora temeljiti na ugotovitvi ali verjetnosti, da so bile jadrničine točke v plovu ali seriji brez njene lastne krivde znatno slabše, zaradi

(a) neustreznega postopka ali opustitve regatnega odbora, protestnega odbora ali organizatorja, vendar ne z odločitvijo protestnega odbora, ko je bila jadrnica stranka v zaslišanju;

(b) povzročene telesne poškodbe ali materialne škode zaradi jadrnice, ki je prekršila pravilo iz 2. dela, ali plovila, ki ne tekmuje, a bi se moralo izogibati;

(c) nudenja pomoči (razen sami sebi ali svoji posadki) po pravilu 1.1; ali

(d) jadrnice, ki je bila kaznovana po pravilu 2 ali je bil proti njej uveden disciplinski postopek po pravilu 69.1(b).

62.2 Zahtevek mora biti pisen in dostavljen v regatno pisarno znotraj časa za oddajo protestov ali dveh ur po incidentu, kar je kasneje. Protestni odbor mora ta čas podaljšati, če so za to ustrezni razlogi. Rdeča zastava ni zahtevana.