ODDELEK C - OČITNO NEPRIMERNO VEDENJE

69 NAVEDBE OČITNO NEPRIMERNEGA VEDENJA

69.1 Postopki protestnega odbora

(a) Kadar je protestni odbor na osnovi lastnih zaznav ali prejetega poročila od kateregakoli vira prepričan, da je tekmovalec morda grobo kršil pravilo, pravila primernega vedenja ali športnega vedenja, ali spravljal šport na slab glas, lahko skliče zaslišanje. Protestni odbor mora tekmovalca nemudoma pisno obvestiti o domnevno neprimernem vedenju ter o uri in kraju zaslišanja. Protestni odbor mora prestaviti zaslišanje, če tekmovalec predstavi upravičene razloge za odsotnost.

(b) Protestni odbor najmanj treh članov mora izpeljati zaslišanje po postopkih v pravilih 63.2, 63.3(a), 63.4 in 63.6. Če odloči, da so bile navedbe o neprimernem vedenju tekmovalca resnične, mora bodisi

(1) opozoriti tekmovalca, ali

(2) naložiti kazen tako, da izključi tekmovalca in, kadar je umestno, diskvalificira jadrnico v plovu ali preostalih plovih ali vseh plovih v seriji, ali da sprejme kak drug postopek, ki je v njegovi pristojnosti. Diskvalifikacija po tem pravilu se ne odbije od jadrničinih točk v seriji.

(c) Protestni odbor mora o kazni, vendar ne o opozorilu, nemudoma poročati nacionalnim zvezam kraja prireditve, tekmovalca in lastnika jadrnice. Kadar je protestni odbor od ISAFa imenovana mednarodna žirija po pravilu 89.2(b), mora ta poslati kopijo poročila ISAFu.

(d) Če tekmovalec ne predstavi upravičenega razloga za svojo odsotnost in se ne udeleži zaslišanja, lahko protestni odbor odloča v njegovi odsotnosti. Kadar odbor tako naredi in kaznuje tekmovalca, mora v poročilo, ki ga naredi po pravilu 69.1(c), navesti ugotovljena dejstva, odločitve in razloge zanje.

(d) Če protestni odbor odloči, da zaslišanje v odsotnosti tekmovalca ne bo opravil ali če zaslišanje ne more biti določeno v tekmovalcu ustreznem času in kraju, mora protestni odbor zbrati vse razpoložljive informacije in, če izgledajo navedbe upravičene, poročati ustreznim nacionalnim zvezam. Kadar je protestni odbor od ISAFa imenovana mednarodna žirija po pravilu 89.2(b), mora ta poslati kopijo poročila ISAFu.

(f) Če je protestni odbor že odšel s kraja prireditve pred prejemom poročila, ki navaja očitno neprimerno vedenje, lahko regatni odbor ali organizator imenuje nov protestni odbor, da bo lahko postopal po tem pravilu.

69.2 Postopki nacionalne zveze ali začetni postopki ISAF

(a) Kadar nacionalna zveza ali ISAF prejme poročilo, ki navaja grobo kršitev pravila, pravil primernega vedenja ali športnega vedenja, poročilo o vedenju, ki spravlja šport na slab glas, ali poročilo po pravilu 69.1(c) ali 69.1(e), lahko opravi preiskavo in, kadar je primerno, mora opraviti zaslišanje. Nato lahko proti tekmovalcu ali jadrnici ali drugi vpleteni osebi uvede ustrezen disciplinski postopek, ki je v pristojnosti te zveze, vštevši suspendiranje primernosti za stalno ali za določen čas, za nastopanje na katerikoli prireditvi, ki je v pristojnosti te zveze, in suspendiranje primernosti ISAF, v skladu z ISAF Predpisom 19.

(b) Tudi tekmovalčeva nacionalna zveza mora suspendirati njegovo primernost ISAF, kot predpisuje ISAF Predpis 19.

(c) Nacionalna zveza mora o suspendiranju primernosti po pravilu 69.2(a) takoj poročati ISAF in nacionalni zvezi suspendirane osebe ali lastnika suspendirane jadrnice, če ni član suspendirajoče nacionalne zveze.

69.3 Nadaljnji postopki ISAF

Po prejemu poročila, predpisanega s pravilom 69.2(c) ali ISAF Predpisom 19, ali sledeč svojim postopkom po pravilu 69.2(a), mora ISAF obvestiti vse nacionalne zveze, ki tudi lahko suspendirajo primernost tekmovalca za prireditve, ki se odvijajo v njihovi pristojnosti. Tekmovalčevo primernost ISAF mora suspendirati izvršilni odbor ISAF, kot je predpisano v ISAF Predpisu 19, če tega ne stori tekmovalčeva nacionalna zveza.