68 ODŠKODNINA

Vprašanja o odškodnini, ki izvira iz kršitve kateregakoli pravila, urejajo morebitni predpisi nacionalne zveze.