67 PRAVILO 42 IN ZAHTEVE O ZASLIŠANJU

Kadar je v jadralnih navodilih to navedeno, lahko protestni odbor brez zaslišanja kaznuje jadrnico, ki je prekršila pravilo 42, pod pogojem, da je član odbora ali odborov pooblaščeni opazovalec videl incident, in diskvalifikacija po tem pravilu se ne sme odbiti od jadrničinih točk v seriji. Jadrnica, ki je kaznovana na tak način, mora biti obveščena z oznako v rezultatih plova.