66 PONOVNO ODPRTJE ZASLIŠANJA

Protestni odbor lahko ponovno odpre zaslišanje, če ugotovi, da je morda storil važno napako, ali če se v sprejemljivem času pojavijo pomembni novi dokazi. Zaslišanje mora ponovno odpreti, če to zahteva nacionalna zveza po pravilu F5. Stranka v zaslišanju lahko zaprosi za ponovno odprtje najkasneje v 24 urah od obvestila o sklepu. Kadar je zaslišanje ponovno odprto, mora biti, če je možno, večina članov protestnega odbora istih kakor v prvotnem protestnem odboru.