65 OBVEŠČANJE STRANK IN DRUGIH

65.1 Ko protestni odbor sprejme sklep, mora nemudoma obvestiti vse stranke v zaslišanju o ugotovljenih dejstvih, uporabljenih pravilih, sklepu, razlogih zanj, in naloženih kaznih ali dodeljenem nadomestilu.

65.2 Pravica stranke v zaslišanju je dobiti zgoraj navedene informacije pisno, pod pogojem, da pisno zaprosi protestni odbor znotraj sedmih dni od dne, ko je bila obveščena o sklepu. Odbor mora nato nemudoma zagotoviti informacije, vštevši skico incidenta, če je pomembna, ki jo je odbor naredil ali sprejel.

65.3 Kadar protestni odbor kaznuje jadrnico po pravilu o meritvah, mora poslati zgoraj omenjene informacije ustreznim pooblaščenim telesom za meritve.