64 SKLEPI

64.1 Kazni in oprostitev

(a) Kadar protestni odbor ugotovi, da je jadrnica, ki je stranka v zaslišanju protesta, prekršila pravilo, jo mora diskvalificirati razen, če velja kaka druga kazen. Kazen mora biti dana ne glede ali je bilo v protestu zadevno pravilo omenjeno ali ne.

(b) Č je jadrnica sprejela primerno kazen, zanjo ne velja pravilo 64.1(a) razen, če je kazen za kršitev pravila, ki ga je prekršila, diskvalifikacija, ki se ne odšteje od njenega točkovanja serije.

(c) Kadar jadrnica s svojo kršitvijo pravila prisili drugo jadrnico, da ta prekrši pravilo, takrat pravilo 64.1(a) za drugo jadrnico ne velja in mora biti oproščena.

(d) Če jadrnica prekrši pravilo, ko ne tekmuje, se mora njena kazen upoštevati v plovu, ki je časovno najbližji času incidenta.

64.2 Sklepi o nadomestilu

Kadar protestni odbor ugotovi, da ima jadrnica pravico nadomestila po pravilu 62, mora narediti čimbolj pošteno razporeditev za vse prizadete jadrnice, če so ali niso zahtevale nadomestila. To lahko naredi s prilagoditvijo točk (glej pravilo A10 z navedenimi primeri) ali končnih časov jadrnic, z razveljavitvijo plova, pusti rezultate take kot so ali naredi kako drugo razporeditev. Kadar je protestni odbor v dvomih o dejstvih ali verjetnih rezultatih kakršnekoli razporeditve za plov ali serijo, mora zbrati dokaze iz ustreznih virov predvsem preden odloči, da plov razveljavi.

64.3 Sklepi o protestih meritev

(a) Kadar protestni odbor odkrije, da so pretirana odstopanja od toleranc, določenih s pravili razreda, nastala zaradi poškodbe ali normalne obrabe in ne izboljšajo nastopa jadrnice, je ne sme kaznovati. Vendar jadrnica ne sme tekmovati, dokler ta odstopanja niso odpravljena razen, če protestni odbor ugotovi, da ni ali ni bilo primerne priložnosti, da bi to storila.

(b) Kadar je protestni odbor v dvomih o pomenu pravila o meritvah, mora svoje vprašanje skupaj z ustreznimi dejstvi nasloviti na pooblaščeno telo, ki je odgovorno za tolmačenje pravila. Pri sprejemanju sklepa je odbor vezan na odgovor pooblaščenega telesa.

(c) Kadar jadrnica, ki je bila diskvalificirana po pravilu o meritvah, pisno navede, da se namerava pritožiti, lahko tekmuje v nadaljnjih plovih brez sprememb na jadrnici, vendar bo diskvalificirana, če se ne pritoži ali če je njena pritožba zavrnjena.

(d) Stroške meritev, ki nastanejo v zvezi s protestom zaradi pravila o meritvah, mora plačati neuspešna stranka razen, če protestni odbor odloči drugače.