ODDELEK D - PRITOŽBE

70 PRITOŽBE IN ZAHTEVKI NACIONALNI ZVEZI

70.1 Če pravice do pritožbe ne izključuje pravilo 70.5, se stranka v zaslišanju lahko pritoži na sklep protestnega odbora ali na njegove postopke, vendar ne na ugotovljena dejstva.

70.2 Protestni odbor lahko zaprosi za potrditev ali popravek svojega sklepa.

70.3 Pritožba po pravilu 70.1 ali zahteva protestnega odbora po pravilu 70.2 mora biti poslana nacionalni zvezi s katero je organizator povezan po pravilu 89.1. Vendar, če bodo jadrnice tekmovale, v vodah večih nacionalnih zvez, morajo jadralna navodila določiti kateri nacionalni zvezi se lahko pošlje pritožbe ali zahtevke.

70.4 Klub ali druga organizacija, ki je včlanjena v nacionalno zvezo, lahko zaprosi za tolmačenje pravil, če to ni v zvezi s kakim protestom ali zahtevkom za nadomestilo, na katerega je možna pritožba. Tolmačenja se ne sme uporabiti za spreminjanje predhodnega sklepa protestnega odbora.

70.5 Na sklepe mednarodne žirije, ki je sestavljena skladno Dodatku N, ni pritožbe. Poleg tega, če obvestilo o regati in jadralna navodila tako navajajo, je pravica do pritožbe lahko izključena, kadar

(a) je nujno, da so rezultati regate znani takoj, da se jadrnica kvalificira za tekmovanje v naslednji etapi ene prireditve ali v naslednji prireditvi (nacionalna zveza lahko predpiše, da je za tak postopek potrebna njena odobritev);

(b) nacionalna zveza to odobri za določeno prireditev, ki je odprta le za prijave tekmovalcev v njeni pristojnosti; ali

(c) po posvetu z ISAF nacionalna zveza to odobri za določeno prireditev, če je protestni odbor sestavljen tako, kot predpisuje Dodatek N, le da zadostuje, da sta samo dva člana protestnega odbora mednarodna sodnika.

70.6 Pritožbe in zahteve morajo biti skladne z Dodatkom F.