89 ORGANIZATOR; OBVESTILO O REGATI; IMENOVANJE REGATNIH FUNKCIONARJEV

89.1 Organizator

Regate morajo organizirati organizatorji, kot so:

(a) ISAF;

(b) nacionalna zveza, članica ISAF;

(c) klub ali druga organizacija, ki je včlanjena v nacionalno zvezo;

(d) združenje razreda, bodisi z odobritvijo nacionalne zveze ali v povezavi z včlanjenim klubom;

(e) nevčlanjeno telo v povezavi z včlanjenim klubom, kadar je to telo v lasti in pod nadzorom kluba. Nacionalna zveza kluba lahko predpiše, da je za tako prireditev potrebno njeno soglasje; ali

(f) če soglašata ISAF in nacionalna zveza kluba, nevčlanjeno telo v povezavi z včlanjenim klubom, kadar to telo ni v lasti in pod nadzorom kluba.

89.2 Obvestilo o regati; imenovanje regatnih funkcionarjev

(a) Organizator mora objaviti obvestilo o regati po pravilu J1. Obvestilo o regati se lahko spremeni, če je dano ustrezno obvestilo.

(b) Organizator imenuje regatni odbor in, kadar je ustrezno, protestni odbor in razsodnike. Lahko je ISAF tisti, ki imenuje regatni odbor, mednarodno žirijo in razsodnike tako, kot je določeno s predpisi ISAF.