90 REGATNI ODBOR; JADRALNA NAVODILA; TOČKOVANJE

90.1 Regatni odbor

Regatni odbor mora voditi regate po navodilih organizatorja in kot prepisujejo pravila.

90.2 Jadralna navodila

(a) Regatni odbor mora v pisni obliki objaviti jadralna navodila po pravilu J2.

(b) Kadar je primerno, za prireditev, kjer se pričakuje prijave iz drugih držav, morajo jadralna navodila vsebovati veljavne nacionalne predpise v angleščini.

(c) Spremembe jadralnih navodil morajo biti pisne in objavljene na uradni oglasni deski pred časom navedenem v jadralnih navodilih ali, na vodi, sporočena vsaki jadrnici pred njenim opozorilnim signalom. Ustno sporočene spremembe so lahko dane samo na vodi, in še to le, če je postopek naveden v jadralnih navodilih.

90.3 Točkovanje

(a) Regatni odbor točkuje plov ali serijo, kot je predpisano v Dodatku A z enostavnim točkovanjem razen, če jadralna navodila določajo točkovanje z bonusom ali kak drug sistem. Plov mora biti točkovan, če ni razveljavljen in če ena sama jadrnica prejadra progo v skladu s pravilom 28.1 in konča v predpisanem času, če je predpisan, tudi če po končanju odstopi ali je diskvalificirana.

(b) Kadar točkovalni sistem predvideva odštevanje točk za enega ali več plovov od jadrničinih točk za serijo, se točke za diskvalifikacijo po pravilu 2; zadnjem stavku pravila 30.3; pravilu 42, kadar velja pravilo 67, P2.2 ali P2.3; ali pravilu 69.1(b)(2), ne smejo odšteti. Namesto tega se mora odšteti naslednje najslabše točkovanje.