91 PROTESTNI ODBOR

(a) odbor, ki ga imenuje organizator ali regatni odbor, ali

(b) mednarodna žirija, ki jo imenuje organizator, ali kot je določeno v predpisih ISAF, in ustreza zahtevam Dodatka N. Nacionalna zveza lahko predpiše, da je potrebna njena odobritev za imenovanje mednarodnih žirij za regate v njeni pristojnosti, razen za prireditve ISAF, ali takrat, ko mora mednarodne žirije imenovati ISAF po pravilu 89.2(b).