DODATEK P - POSEBNI POSTOPKI ZA JADRALNO REGATNO PRAVILO 42

Vsi deli tega dodatka veljajo le takrat, ko je to navedeno v jadralnih navodilih.

P1 SIGNALIZIRANJE KAZNI

Član protestnega odbora ali odborov pooblaščeni opazovalec, ki vidi, da je jadrnica prekršila jadralno regatno pravilo 42, jo lahko ob prvi sprejemljivi priliki kaznuje tako, da odda zvočni signal, z rumeno zastavo pokaže nanjo in zakliče njeno številko na jadru, tudi če ta jadrnica ne tekmuje več. Tako kaznovana jadrnica ne sme biti ponovno kaznovana po jadralnem regatnem pravilu 42 za isti incident.

P2 KAZNI

P2.1 Prva kazen

Kadar je jadrnica prvič kaznovana po pravilu P1 mora biti njena kazen z dvema obratoma po jadralnem regatnem pravilu 44.2. Če kazni ne izvede, mora biti diskvalificirana brez zaslišanja.

P2.2 Druga kazen

Kadar je jadrnica drugič kaznovana v regati mora biti njena kazen, da nemudoma odstopi od plova. Če kazni ne izvede, je diskvalificirana brez zaslišanja in tako dobljene točke se ne odštejejo.

P2.3 Tretja in naslednje kazni

Kadar je jadrnica tretjič ali naslednjič kaznovana v regati mora takoj odstopiti. Če to naredi mora biti njena kazen diskvalifikacija brez zaslišanja brez odštevanja točk. Če tega ne stori mora biti njena kazen diskvalifikacija brez zaslišanja v vseh plovih v regati brez odštevanja točk, protestni odbor mora preuči sklic zaslišanja po jadralnem regatnem pravilu 69.1(a).

P3 ODLOŽENI PLOV, SPLOŠNI ODPOKLIC, RAZVELJAVITEV

Če je bila jadrnica kaznovana po pravilu P1 in regatni odbor signalizira odložitev plova, splošni odpoklic ali razveljavitev plova, se kazen prekliče, vendar se kazen upošteva pri določanju števila kaznovanj, ki jih je dobila med regato.

P4 OMEJITEV NADOMESTILA

Jadrnica ne sme dobiti nadomestila za dejanje člana protestnega odbora ali od njega pooblaščenega opazovalca po pravilu P1, razen v primeru, ko je bilo dejanje neprimerno zaradi neupoštevanja signaliziranja regatnega odbora ali pravil razreda.

P5 ZASTAVI O IN R

(a) Če pravila razreda dovoljujejo pahlanje, zibanje in pospeševanje, ko je hitrost vetra nad določeno mejo, lahko regatni odbor signalizira z zastavo O pred ali hkrati z opozorilnim signalom, da so ta dejanja dovoljena kot zapisano v pravilih razreda. Zastava mora biti odstranjena ob štartnem znaku.

(b) Če hitrost vetra preseže določeno mejo po štartnem znaku, lahko regatni odbor pri oznaki izobesi zastavo O s ponavljajočimi zvočnimi znaki, da sporoči jadrnicam, da so ta dejanja dovoljena kot zapisano v pravilih razreda po tem, ko objadrajo oznako.

(c) Če hitrost vetra pade pod določeno mejo po izobešenju zatave O, lahko regatni odbor pri oznaki izobesi zastavo R s ponavljajočimi zvočnimi znaki, da sporoči jadrnicam, da velja jadralno regatno pravilo 42, kot spremenjeno v pravilih razreda, po tem, ko objadrajo oznako.